Editor’s Pick

01 FeatureIMG W Scale Knowledge 5

ธุรกิจเกิดใหม่ จับ Niche Market ยังไงก็รอดจริงไหม เล็กไปรึเปล่า?

เอาชนะใจลูกค้า เดินหน้าเป็นเบอร์หนึ่งของวงการ ด้วย Niche Marketing กลยุทธ์จับตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจหน้าใหม่ ไม่ง้อสินค้ากระแสก็ปังได้

ติดตาม scale เพื่อเติมความรู้ดีๆ ใส่สมองก่อนใคร!

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามต่อทาง Social Media

นอกจากอีเมลแล้ว คุณยังสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆ ผ่าน Social Media ได้เช่นกัน

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามเราทาง Facebook

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

กดปุ่มนี้

Scroll to Top