คำถามเปลี่ยนโลก คำตอบสร้างอนาคต

CTC recap 13

สรุปจากงาน “Creative Talk Conference 2024” ใน Session Questioning the Future: Why Questioning is the Most Important Skill in the Age of AI คุณเคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (THE STANDARD)

คำถาม คือ จุดเริ่มต้นของมวลมนุษย์ เพราะสงสัยจึงเกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการที่ต้องการหาคำตอบ ยิ่งในยุค AI การตั้งคำถามสำคัญที่สุด เพื่อเข้าใจทั้งตัวเองและอยู่ร่วมกับ AI เราจะชวนมากล้าตั้งคำถามที่ยาก ถูกเวลา และ ถูกต้องกัน

คำถามเปลี่ยนโลก คำตอบสร้างอนาคต : เผยเทคนิคการตั้งคำถามพลิกชีวิต สร้างแผนที่อนาคต

Question & The World – ตั้งคำถามกับมวลมนุษย์

 • ในประวัติศาตร์ที่ผ่านมา เราจะพบว่าคำถามคือเข็มทิศของมนุษยชาติ 
 • การกล้าตั้งคำถาม ทำให้มนุษย์คิดค้นสิ่งที่ประดิษฐ์เพื่อตอบคำถาม ไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟ สร้างหลอดไฟ รวมไปถึง AI ก็เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามที่อยากรู้ว่าสมองกลจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร
 • เพราะฉะนั้น นวัตกรรมจะเกิดได้ ล้วนมาจากคำถามที่ถูกต้อง ถูกเวลา และละเอียดเพียงพอ 

Question & Life – ตั้งคำถามกับชีวิตเรา

 • คำถามเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิต ถ้าเราตั้งคำถามถูกและละเอียดมากพอ คำถามจะเปลี่ยนชีวิตตามการแสวงหาคำตอบของเรา 
 • Self-awareness เกิดขึ้นได้จากการกล้า Self-questioning ตัวเอง

ลองตั้งคำถามเพื่อ Reflect ตัวเอง

 • เราเป็นใคร และความฝันของเราคืออะไร
 • ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต เราจะทำอะไร
 • จุดประสงค์ในชีวิตของเราคืออะไร และ Impact อะไรที่เราอยากจะสร้าง

Question & Now – ตั้งคำถามกับปัจจุบันสำคัญกว่าเดิม

 • การตั้งคำถามในยุคนี้ สำคัญกว่าในยุคอดีต เพราะ ปัญหามีมากขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องสังคม สงคราม หรือเทคโยโลยี
 • ถ้าต้องการหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา จะต้องตั้งคำถามที่แตกต่างจากเดิม
 • ในยุคแห่ง AI เราจะอยู่ได้ก็ต้องตั้งคำถามกับ AI ให้เป็น เพื่อใช้ให้ AI ค้นหาความรู้ และเรา

ทักษะของ Non-Tech Prompt Engineering Skills ในยุคปัจจุบัน

 • Language
 • Creativity
 • Communication
 • Critical Thinking
 • Subject Matter Expertise

Question & How – ตั้งคำถามที่ดีได้อย่างไร

 • 5 ประเภทของคำถามที่จะสร้างคำถามที่ดี และช่วยสร้างแผนที่ชีวิตของเราได้ 
  • Creativity – ถามเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
  • Logic – ถามให้เราได้คิดวิเคราะห์ เช่น 
  • Learning – ถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น และสร้างแผนที่ในเรื่องที่เรากำลังสนใจ
  • Relationship – คำถามที่สร้าง Empathy และความสัมพันธ์เพื่อเข้าใจคนอื่น
  • Self – ถามเพื่อรู้จักกับตัวเอง

ดาวน์โหลด Questioning Framework ถามเพื่อเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นที่นี่ https://qr.me-qr.com/ej8R2sZI  
**กด Skip Advertisement เพื่อดาวน์โหลด

สรุป

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการตั้งคำถาม คือ ทัศนคติที่เรามีต่อโลกใบนี้ เพราะ “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณตั้ง”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตาม scale เพื่อเติมความรู้ดีๆ ใส่สมองก่อนใคร!

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามต่อทาง Social Media

นอกจากอีเมลแล้ว คุณยังสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆ ผ่าน Social Media ได้เช่นกัน

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามเราทาง Facebook

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

กดปุ่มนี้

Scroll to Top