5 เทรนด์แห่งอนาคตที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามในปี 2025

CTC recap 15

สรุปจากงาน “Creative Talk Conference 2024” ใน Session Mega Future Trends for Better Business 2025 ณัฐกร เวียงอินทร์ (Future Trends)

ในปี 2025 มีหลายเทรนด์ที่ธุรกิจควรจับตามองเพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเทรนด์เหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายด้าน ตั้งแต่เทคโนโลยี AI ไปจนถึงความยั่งยืนและการลงทุน

5 เทรนด์แห่งอนาคตที่ธุรกิจไม่ควรมองข้ามในปี 2025

Trend 1 -Technology & AI – Future Trends ร่วมกับ KBTG 

 • AI Literacy & Responsible​ AI
  • เหรียญอีกด้านของ AI คือภัยจาก Scammer ต้องทำความเข้าใจ AI แล้วใช้มันด้วยความรับผิดชอบ
  • ตัวอย่าง: 
   • นักการเงินฮ่องกงโดนหลอกให้โอนเงิน 900 ล้านบาท เพราะ Deepfake ทั้งการประชุม
   • ผู้โดยสารฟ้อง Air Canada เพราะ AI Chatbot ให้ข้อมูลผิด
 • AI Agent ช่วยงานด้านบริการลูกค้า 
  • ช่วยลดปัญหาพนักงานทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น
 • การขาดแคลนบุคลากรด้าน AI
  • ทำให้องค์กรและรัฐมุ่งการฝึกสอนด้าน AI ทั้ง Microsoft AWS Google มีคอร์สฟรีมากมาย หลายองค์กรมีจัดฝึกอบรมโดยเฉพาะ

Trend 2 -Sustainability – Future Trends ร่วมกับ SBDI

 • Legislationization
  • เรื่องยั่งยืนจะกลายเป็นกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มมากขึ้นทั้งด้าน Environment และ Social
  • ตัวอย่าง:
   • ภาษีความหวาน, PDPA, Carbon Tax, Plastic Tax, พ.ร.บ. Climate Change
   • IKEA พัฒนาโครงการ ROGNAN ร่วมกับ Ori ที่ตอบโจทย์ Privacy ซึ่งตอบโจทย์กับ ESG
 • ESG Disclosure Management
  • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้าน Environment & Social ที่บริษัทสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

Trend 3 – Investment – Future Trends ร่วมกับ InnovestX

 • Wellness Tourism
  • ความแข็งแกร่งท่องเที่ยวไทย + ผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับโลก = โอกาสธุรกิจ Wellness Tourism
  • อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2022-2027 ที่ 17% ต่อปี
  • ไทยโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว การแพทย์ และบริการ ที่สำคัญราคาไม่แพง
 • Riding Gen AI Wave
  • เพิ่ม GDP โลกต่อปีได้ 7% ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน AI จะเข้ามาแทนการจ้างงานในสัดส่วน 24% หรือ 1 ส่วน 4
  • AI ทำให้งานเต็มเวลาเทียบเท่า 300 ล้านงานจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ
  • 40% ของบริษัททั่วโลกมีการใช้แอปพลิเคชั่นที่มีส่วนประกอบของ AI และ Chatbot
  • โอกาสลงทุนในธีม AI อยู่ที่ธุรกิจต้นน้ำ เช่น ผู้ผลิตชิป, บริษัททำแอปพลิเคชั่น, ผู้ทำ Data Center และระบบ Cloud, AI บน Personal Computer อย่าง Dell, HP, Lenovo
 • Advance Materials in Green Economy
  • ผู้ผลิตระดับโลกเพิ่มสัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน 50-100% ใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ในปี 2025-2030
  • หากไทยไม่ทำตามกฎ อาจนำไปสู่กำแพงภาษีที่อาจจะขยับสูงขึ้น และการกีดกันทางการค้าอื่นๆ
  • BCG Model ของไทยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

Trend 4 – Consumer Future Trends ร่วมกับ Think Next Asia และ Trend Watching

 • Brandcare 
  • แบรนด์ที่รักสุขภาพผู้บริโภค แบรนด์จะมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค
  • ตัวอย่าง:
   • Morrisons & NHS ติดข้อความให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งบนป้ายฉลากชุดชั้นใน
   • Blue Zones พื้นที่ที่ผู้คนอายุยืนที่สุดในโลก คนใน 5 พื้นที่นี้จะมีสุขภาพจิตเบิกบาน ออกกำลังกาย มี Community และที่สำคัญคือเรื่องอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เกิดเป็นธุรกิจ Blue Zones Kitchen อาหารที่ช่วยยืดอายุขัยในรูปแบบแช่แข็ง
   • Dulux Indonesia โครงการโรงเรียน Yellow Canteen โรงอาหารสีเหลืองกันยุง
 • Brand Butlers
  • แบรนด์ที่สร้างความเชื่อมั่นใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ “การตลาดที่จริงใจ”
  • ตัวอย่าง:
   • Cleartrip นโยบาย ‘ยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล’ ทำให้การจองโรงแรมเพิ่มขึ้น
   • Praxis แอปพลิเคชั่นวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อการประหยัดพลังงานในบ้าน
   • Porsche เลานจ์สำหรับรอชาร์จรถไฟฟ้า

Trend 5 – Work Future Trends ร่วมกับ Future Skill

 • Talent War in Digital Battlefield
  • ภายในปี 2030 ตำแหน่งทั่วโลกกว่า 85 ตำแหน่งจะไม่สามารถหาคนมาทำได้เพราะขาดพนักงานที่มีทักษะเพียงพอ
 • 5 สายงานที่มีความต้องการในตลาดสูงในอนาคต
  • 1. AI and Machine Learning Specialist
  • 2. Sustainability Specialist
  • 3. Business Intelligence Analyst
  • 4. Information Security/Cybersecurity Analyst
  • 5. Renewable Energy Engineer
 • Caring Economy for Turbulence Era
  • ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอาศัยลำพังจากร้อยละ 12 ในปี 2020 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2040
  • ผู้สูงอายุต้องการคนดูแลจะเพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านคนในปี 2020 เป็น 3.4 ล้านคนในปี 2040
  • ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะมีมูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านในปี 2033
  • ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในอัตราเร่ง

สรุป

โดยสรุปแล้ว การปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์อนาคตเพื่อความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง นี่คือ 5 เทรนด์ที่คุณไม่ควรพลาด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตาม scale เพื่อเติมความรู้ดีๆ ใส่สมองก่อนใคร!

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามต่อทาง Social Media

นอกจากอีเมลแล้ว คุณยังสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆ ผ่าน Social Media ได้เช่นกัน

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามเราทาง Facebook

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

กดปุ่มนี้

Scroll to Top