อนาคตใหม่ ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร ?

CTC recap 03

สรุปจากงาน “Creative Talk Conference 2024” ใน Session Essential Skills for the Future of Thailand โดยคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

อนาคตใหม่ ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร ? ชวนรู้จักเศรษฐกิจสามสี และอาชีพในอนาคตจากมุมมองของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

โดยก่อนจะไปดูว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นอย่างไร ต้องหันมาดู Thinking Framework ว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าไปในทิศทางไหน โดยวิเคราะห์จาก SWOT ของประเทศไทยทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แบ่งออกเป็น เศรษฐกิจสามสี

เศรษฐกิจสามสี

เปลี่ยนจุดอ่อนและความท้าทายของประเทศให้กลายเป็นอุตสาหกรรม ประเทศไทยจะกลายเป็น Technology for equality 

 • Green Economy (Climate change) – ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า
 • Silver Economy (Aging Society) –  ปัญหาสังคมผู่สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มสูง แต่ลูกหลานต้องเข้าเมืองมาทำงาน
 • Blue Economy (Water Problem) – ปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเล หรือน้ำประปาที่ขาดแคลน รวมถึงการจัดสรรด้วย

คุณพิธากล่าวว่าอาชีพในอนาคตจะเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ว่าเข้าไปแก้ปัญหาอะไรในเศรษฐกิจสามสีนี้ เช่น

Green Economy 

 • Climate Resilience Officer – เจ้าหน้าที่ด้านความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • Renewable Energy Drone – ผู้ควบคุมโดรนพลังงานหมุนเวียน
 • Climate Change Psychologist – นักจิตวิทยาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ (ต่อผู้ประสบภัย)

Silver Economy 

 • Gerontechnologist – นักประดิษฐ์เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ
 • Aging Lifestyle Designer – นักออกแบบไลฟ์สไตล์เพื่อผู้สูงอายุ เช่น การเงิน การใช้ชีวิต
 • Aging-In-Place Specialist – ผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่อาศัยในวัยชรา เช่น ปรับปรุงบ้าน

Blue Economy 

 • Marine Biologist – นักชีววิทยาทางทะเล
 • Aquaculture Farmer – เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • Oceanographer – นักสมุทรศาสตร์

ยังมีอีกหลากหลายอาชีพ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ดูได้ตามตารางด้านล่างเลย

IMG 8902

อนาคตที่ AI เข้ามาพัฒนาในไทยจะได้ในมุมมองไหนบ้าง

 • Medical – ใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพ เพื่อประมวลผลยาในการรักษา
 • ปัญหาน้ำ
 • การวิเคราะห์โปรตีนออกจากไหม เพื่อใช้ในการเคลือบผลไม้ และรักษาให้ยาวนานขึ้น
 • ทำให้ Productivity ในการทำงานมากขึ้น

โอกาสของประเทศไทย

เศรษฐกิจของไทยตกขบวนมากพอสมควร ไม่ว่าจะเรื่อง GDP, Investment ต่าง ๆ แม้ว่าจะดีขึ้นแต่เมื่อเทียบแค่ในอาเซียน ถึงเวลาที่ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ และรอโอกาสขึ้นขบวนที่เหมาะสมในอนาคต 

วิธีการบริหารคนแบบหัวหน้าที่อายุยังน้อย

สำหรับหัวหน้าคนจะต้องทำงานกับทั้งคนที่อายุมากและอายุน้อย สิ่งที่ควรทำ คือ กำหนด Expectation management หรือ การกำหนดการคาดหวัง ควรวิเคราะห์ว่าเรามีอะไร และเขาไม่มีอะไร เพื่อที่เราจะเข้าไปเสริมเติมเต็มในสิ่งนั้น และเราจะกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้ แต่ไม่ควรรีบร้อน แต่ต้องประนีประนอมไปพร้อม ๆ กัน

และสุดท้ายคุณพิธาได้แนะนำว่า หากอยากฝึกทักษะการวิเคราะห์และสื่อสาร ให้ลองฝึก “Elevator speech” เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และจับใจความได้ชัดเจน

สรุป

อนาคตประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสามสี (Green, Silver, Blue) โดยอาศัยเทคโนโลยี (AI) ในการแก้ไขปัญหา สร้างโอกาส และ พลิกโฉมอาชีพสู่อนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตาม scale เพื่อเติมความรู้ดีๆ ใส่สมองก่อนใคร!

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามต่อทาง Social Media

นอกจากอีเมลแล้ว คุณยังสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆ ผ่าน Social Media ได้เช่นกัน

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

ติดตามเราทาง Facebook

เราสัญญาว่าจะเติมแต่ความรู้ดีๆ ใส่สมองของคุณ :)

กดปุ่มนี้

Scroll to Top